İnsult zamanı təcili yardım

Xəstənin başını hündür vəziyyətdə saxlayın, amma, boynu əyilməsin (çiyinləri və başın  altina balınc qoyun).

«Təcili yardim» çağırın paltarin yaxasını açın

Pəncərə nəfəsliyini açın ki, təmiz hava gəlsin. Oksigen balonu varsa, ondan istifadə edin.

Xəstənin huşu itirsə, nəfəs yollarını  açıq saxlayın:

  • xəstəyə baş tərəfindən yaxınlaşın
  • hər iki tərəfdən alt çənəsinin bucaqlarını əlinizlə tutun, özünüzə və yuxarı tərəfə çəkin

Qusma vaxtı:

  • Xəstəni böyrü üstə çevirin ki, qusuntu kütləsi tənəffüs yollarına keçməsin
  • ağız boşluğunu qusuntudan təmizləyin
  • diş protezlərini çıxarın

Xəstənin udma qabiliyyəti pozulmuşdursa, maye və, xüsusən, dərman vermək olmaz.

Udma qabiliyyəti pozulmayıbsa, 30 dəqiqə fasilə ilə dilin altına bir neçə (2 – 4ədəd) tablet qlisin qoyun

 Xəstənin arterial təzyiqini ölçün:

  • AT 190/110 mm с st-dan çoxdursa, təzyiqi azaldan dərman vermək lazımdır (nifedipin dil altına), amma, ehtiyatla. Arterial təzyiqi birdən-birə çox endirmək olmaz.
  •  «Təcili yardim» gələn kimi xəstə hospitalizasiya olunmalıdır.

Xəstəni xərəyə düzgün uzatmaq lazımdır:

  • hemorragik insultdursa – baş tərəfi hündür olmalıdır;
  • işemik insultdursa – başını qaldırmaq lazım deyil;
  • pilləkənlə qalxarkən xəstə başı ilə irəli, enərkən - ayaqları ilə irəli aparılır.

Adi «təcili yardım» maşınında koma vəziyyətində olan xəstəni daşımaq olmaz. Mütləq reanimobil çağırılmalıdir.

Ünvan:
Bakı şəhəri
İş rejimi:
Şənbə-bazar 9:00-21:00