Medisorb A

Medisorb A kalsium-alginat tərkibli xüsusi sarğı  çətin sağalan yaraların nəm mühitdə müalicəsi üçün nəzərdə tutulub.  Sarğının lifləri yara ifrazatı ilə təmasa girərək incə nəm gel əmələ gətirir, sağalma və havanın keçməsi üçün münasib şərait yaradır. Gel yaraya yapışmır, sarğı ağrısız dəyişilir və sağalma prosesini pozmur.

Orta və çox ifrazatlı səthi və dərin yaralarda ekssudatın miqdarına nəzarət edir. 

Qiymət: 1 / 5 əd
3,10 / 15,60 AZN

Xüsusiyyətləri: 

• yüksək hopdurma qabiliyyəti – sarğının hopdurma keyfiyyəti  çox ifrazatlı yaraların müalicəsində istifadə edilməsinə imkan verir 

• nəmlik dərəcəsini  tənzimləyir - nəm yara mühitini saxlayır, yaranın sağalması üçün münasib şərait yaradır 

• yumşaqdır -  yaraya və ya yara boşluğuna asan qoyulur, yaranın  formasına uyğunlaşır, dərin yaraların sarılması üçün yararlıdır

• yaradan ağrısız çıxarılır – gel yara səthinə yapışmır, təzə toxumaları zədələmir, hətta, dərin boşluqlardan asanlıqla çıxarılır 

• yapışqan qatı olmadığından yoluxmuş yaralarda da istifadə edilə bilər.

Istifadəsi: 
• yataq yaraları 
• baldır xoraları

Buraxılış forması: 
• steril: 10 x 10 sm;  qutuda × 5 əd

Ünvan:
Bakı şəhəri
İş rejimi:
Şənbə-bazar 9:00-21:00